Du er her: Forside Publikationer 2018 Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen

Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen

Forsideillustrations tekst mangler
Regeringen har i maj 2017 igangsat en evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger Karakterkommissionens forslag om 5-årlige evalueringer af 7-trins-skalaen og følger op på den foregående evaluering af skalaen og den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse.
Kontakt
Maria Steen Roesdahl
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 45
Email: mroe@ufm.dk
: 13. juni 2018
: 978-87-7182-107-9
: Danmarks Evalueringsinstitut og VIVE
: 2018
: 374

Evalueringen afdækker følgende spørgsmål:

  • Hvordan har karaktergivningen udviklet sig siden implementering af 7-trins-skalaen, herunder om der har været karakterinflation?
  • Anvendes skalaen, som den var tænkt af Karakterkommissionen, og er kommissionens krav til en moderne skala fortsat aktuelle?
  • Hvad betyder skalaens karakterspring og karakteren -3 for karaktergivningen?
  • Er der tilstrækkelige muligheder for at identificere særligt dygtige studerende og belønne den ekstraordinære præstation?
  • Er skalaen internationalt anvendelig?

Evalueringen skal i videst muligt omfang afdække, om evt. identificerede problemstillinger primært vedrører skalaens udformning eller dens anvendelse. Evalueringen laves i samarbejde mellem UVM og UFM og udføres til dels af en eller flere eksterne evaluatorer (Danmarks Evalueringsinstitution og VIVE). Evalueringen omfatter uddannelser på grundskole-, gymnasie- og EUD-området samt alle ordinære videregående heltidsuddannelser.

Denne rapport er første produkt i evalueringen. Rapporten indeholder en kortlægning og analyse af karaktergivningen efter 7-trins-skalaen i grundskolen, de gymnasiale uddannelser og på de videregående uddannelser fra 2017 til 2016. Rapporten belyser den samlede karaktergivning i perioden, udviklingen i karaktergivningen og underliggende forskelle i karaktergivning fx mellem hovedområder, institutioner og prøveformer på de videregående uddannelser og fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser.

Rapporten udgør en baggrundsanalyse for den samlede evaluering, som afsluttes i efteråret 2018.

Senest opdateret 04. september 2018